Dyrare dollar bra för Sveriges ekonomi

1:56 min

Europa och USA går i otakt. Det gör att dollarn stiger i värde gentemot euron och kronan. Och det är en viktig förklaring till att dollarn nu har nått sin högsta nivå på fem år. I USA kommer högre räntor allt närmare, i Sverige och i euroländerna är det tvärtom, säger Åke Gustafsson, senioranalytiker på Swedbank.

– Den amerikanska centralbanken har signalerat att man nu kommer allt närmare en fortsatt åtstramning som till och med innebär en räntehöjning, medan den europeiska centralbanken gör tvärtom. Den indikerar att euroländerna kommer att ha väldigt låg ränta under väldigt lång tid.

Den amerikanska ekonomin utvecklas starkt, samtidigt som Europa och flera tillväxtländer har en betydligt lägre tillväxt. Det stärker dollarn gentemot andra valutor.

Samtidigt har riksbanken sänkt räntan till noll procent och signalerat klart och tydligt att det är målet att få upp inflationen som står i centrum. Det pressar ner kronans värde gentemot dollarn.

Värdet på dollarn har i dag passerat 7 kronor och 80 öre. För ett år sedan var dollarn värd omkring 6,40. Sammantaget gynnar det här den svenska ekonomin, enligt Åke Gustafsson på Swedbank.

– Ja, det är bra för Sverige. En svagare krona gynnar svensk export. Det är också viktigt att euron är svag mot dollarn. Det kan ge en tillväxtimpuls till eurozonen som är vår viktigaste exportmarknad.

Inte bara den svagare kronan, utan också att euron blir billigare gentemot dollarn gynnar alltså den svenska ekonomi, enligt Åke Gustafsson.

Vinnare i Sverige är framför allt företag med koppling till råvaror, till exempel skogsbolagen och stålindustrin.

Samtidigt kan en del livsmedel som kaffe och juice bli dyrare. Men Åke Gustafsson tror inte att vi behöver oroa oss för allmänt högre matpriser.

– Jag tror inte att det kommer att slå igenom i nämnvärd utsträckning på den normala matkorgen.

Framöver är det inte troligt att det blir några stora förändringar mellan kronan och dollarn.

– Dollarn kan bli något starkare. Men inte speciellt mycket, säger Åke Gustafsson.