Snabb utredning av väg 45

Efter infrastrukturminister Ulrika Messings besked, för knappt två månader sedan, att väg 45 bör klassas som europaväg har processen gått snabbt.

Redan nu finns ett förslag från Vägverket ute på remiss, allt för att regeringensska hinna bereda och ta beslut i frågan innan halvårsskiftet. Då hinner också UNECE, som är FN:s ekonomiska kommission för Europa, i sin tur ta upp frågan under hösten.

Väg 45, som också kallas Inlandsvägen, passerar genom Västerbottens län på sin väg från Karesuando i norr till Göteborg i söder.