Matavfall kan bli biogas

Eskilstuna kommun ser nu över hur kommunens hushållssopor ska tas om hand i framtiden. Förhoppningen är att kunna återvinna matavfallet genom en rötningsprocess.

Genom att röta matavfallet utvinns biogas, som kan används som drivmedel för biogasbilar.

I dag skickas soporna till en förbränningsstation i Linköping, något som inte är hållbart i längden om de nationella miljömålen ska följas.

Utredningen beräknas vara klar i juni.