"Narkotikabekämpningen har blivit bättre"

Länspolismästare Ulrika Herbst slår nu tillbaka mot den senaste tidens beskyllningar om att polisens arbete med narkotikabekämpning nedrustats.

Ulrika Herbst pekar på att sedan 1993 har antalet registrerade narkotikabrott i länet mer än fördubblats. Den stora ökningen kom efter det att narkotikaroteln försvann och ett nytt synsätt eller angreppssätt blev modellen, säger hon. Ulrika Herbst anser därför att den ensidigt nattsvarta bild som tecknats av polisen och polismännens arbete är djupt orättvis.