Påskuppropet gav många inslamlade röster

I dag avslutas det så kallade påskuppropet, som är som en protest mot den svenska flyktingpolitiken.

Sveriges Kristna råd har tillsammans med ett 60-tal organisationer samlat namn för att asylrätten återupprättas.

Det handlar om tusentals människor som kyrkorna vill ge amnesti.

Louise Parkman, diakon i Sköns församling i Sundsvall är nöjd med namninsamlingen.

Hon hoppas nu att uppropet ska fortsätta och övergå i uppror mot hur den svenska flyktingpolitiken bedrivs.