Fler sökande till HTU i höst


Det är något fler som vill studera vid högskolans, HTU-s, olika utbildningsprogram i år jämfört med förra året
Mest populära bland HTU:s utbildningar är det socialpedagogiska programmet, ett av lärarprogrammen, liksom 3D-animation och konstnärlig gestalning.
Antalet fristående kurser är färre än förra året, och det är fler sökande till kurserna. Totalt 6.060 söker plats på HTU:s program.