Krav på motorsågskörkort

Efter de många olyckor som inträffat i samband med röjning av stormfälld skog, vill nu Skogsvårdsstyrelsen införa ett slags körkort för motorsåg för den som arbetar i skogen.

Tillsammans med bland andra Lantbrukarnas riksförbund kommer ett förslag att presenteras i sommar.

Håkan Rosengren arbetar med skogsfrågor på Arbetsmiljöverket.

– Det kommer i så fall enbart omfatta arbetstagare. Det blir ett tvång för arbetsgivaren att se till att de anställda har lagstadgad utbildning, säger han.

Säker Skog är ett projekt som drivs av LRF Skogsägarna och det är de som har tagit fram det här motorsågskörkortet. Tomas Gullberg är en av personerna bakom idén.

Men han tror inte att man plötsligt kan kräva en licens av alla som ska arbeta i skogen.

– Det är minst en halv miljon människor som håller på med motorsågen och att plötsligt kräva att alla ska ha körkort över en natt. Möjligtvis att man kan kräva att nytillkomna motorsågsanvändare 18-åringar ska ha körkort men att kräva att de som jobbat halva livet med motorsåg ska ha skaffa licens är inte möjligt, säger han.

Jesper Cederberg, SR Halland
jesper.cederberg@sr.se