Övergrepp på Guantánamo

Flera fångar på den amerikanska Guantánamobasen på Kuba har utsatts för övergrepp. Den slutsatsen dras i en rapport som färdigställs inom försvarsdepartementet, skriver New York Times.

Enligt rapporten har förhörsledarnas försök att hitta nya sätt att få information från de terroristmisstänkta fångarna, lett till att flera fångar utsatts för övergrepp eller förnedrande behandling.

Det här är den första större utredningen som undersöker vilka förhörsmetoder som användes på Guantánamo.