Nina Björk: jag älskar rikedom!

4:19 min

"Jag heter Nina Björk. För ett tag sedan kände jag så här: jag älskar rikedom! Det var en måndag och jag satt med ett högstadiebarn som skulle plugga inför ett prov i svenska. Det handlade om antikens berättelser och myter; om Homeros, Illiaden och Odyssén, om Narcissus och Oidipus..."
Läs hela Nina Björks krönika här!

Jag heter Nina Björk. För ett tag sedan kände jag så här: jag älskar rikedom! Det var en måndag och jag satt med ett högstadiebarn som skulle plugga inför ett prov i svenska. Det handlade om antikens berättelser och myter; om Homeros, Illiaden och Odyssén, om Narcissus och Oidipus.

                      Det handlade om vilka som fick berätta och om vilka som fick lyssna – och om varför de överhuvudtaget berättade och lyssnade. Det handlade om hur sedan länge döda människor hanterade sorger; hur de berättade om sina rädslor, sitt hopp och sin längtan.

                      Det här, tänkte jag, är helt olönsam kunskap. Ur den här kunskapen tror jag inte man kommer att kunna pressa fram en enda procent tillväxt för svensk BNP. Den här kunskapen kan omöjligt bidra till svensk konkurrenskraft på en global marknad. Inte ens om alla svenska skolbarn skulle prestera toppresultat på sådana här prov om antikens berättelser tror jag det skulle ge något utslag i de där Pisa-proven, som i svensk debatt framställs som så viktiga för att veta om svensk skola är bra eller dålig. Och där ”bra” då självklart betyder bra för den framtida arbetskraftens förmåga att fylla de behov som morgondagens näringsliv kommer att hysa. Och där ”dålig” betyder motsatsen.

                      Den här kunskapen om antikens berättelser var inte till för svensk ekonomi. Den var till för någonting annat. Kanske för att ge ett barn en känsla av att hon ingår i en lång mänsklighetshistoria där vad som har ansetts rimligt och orimligt varit mycket olikt vad vi idag anser vara rimligt och orimligt. För att relativisera samtiden och skapa en känsla av att det har varit annorlunda här i världen, att det överhuvudtaget kan vara annorlunda.

Och även tvärtom: den här kunskapen kanske var till för att ge ett barn en känsla av att hon ingår i en lång mänsklighetshistoria där vissa existentiella frågor – om liv och död, ensamhet och gemenskap - alltid har återkommit. Eller så var den här kunskapen till bara för bildningens egen skull. Bildning utan mätbart värde. I vilket fall: en kunskap omöjlig att växla in i kronor och ören.

                      Och det var då jag tänkte: jag älskar rikedom! Jag älskar att vårt land fortfarande anser sig ha råd att ge den här kunskapen till högstadiebarn. Är inte det här slöseriet, den här lyxen - den här kunskapen som inte kan växlas in i kronor och ören - tecken på att vi verkligen fortfarande är ett rikt land?

                      Jag säger fortfarande eftersom det konstiga är att ju rikare vi har blivit i materiellt hänseende, desto mer benägna har vi blivit att se fenomen som inte kan omsättas i pengar som just onödigheter, som lyx och slöseri. De humanistiska ämnena sätts på undantag i skolväsendet och drabbas av nedskärningar på universitetet. I den danska universitetsvärlden använder man uttrycket ”från forskning till faktura” för detta krav på omedelbar pekuniär omsättning. Hur fattigt är inte ett sådant uttryck?

Nina Björk