Planer för färjeleden

När P18 lagts ner så öppnar sig möjligheter för vägverket att dra om vägarna söder om Visby. Det säger vägdirektör Sven Ahlström.

Det skulle till exempel kunna innebära att en väg byggs mellan Terra Nova och Vibble.

När det inte längre är militär verksamhet i området skulle man kunna få en fortsättning på Visbyleden förbi Vibble och på det viset skapa bättre boendemöjligheter, säger Sven Ahlström.

Det här skulle kunna bli aktuellt i en långtidsplanering för vägnätet på ön.