Attitydförändring krävs

Studenter får inte diskrimineras, alla ska ha samma chanser på högskolan. Funktionshinder och religösa restriktioner går att bygga och planera för, men det är inte lika enkelt för homosexuella.
Sedan den första mars i år gäller en ny lag för universitets-studenter. Det är en diskrimineringslag som säger att universiteten och högskolorna numera är skyldiga att ge studenterna den hjälp dom behöver, för att alla ska behandlas lika. Att se till att funktionshindrade får den hjälp dom behöver, eller se till att männiksor med en etnisk annan bakgrund får den hjälp dom behöver, är praktiksa problem som går att lösa. Men att ändra människors attityd gentemot exempelvis homosexuella, är inte alltid så lätt. - Vi måste börja prata mer om sexuell läggning och att se att alla inte är heterosexuella, säger Hans Ytterberg, ombudsman för diskriminering mot sexuell läggning till P4 Västerbotten.