Eventuellt krav på körkort för motorsåg i framtiden

Det kan komma att bli krav på ett slags körkort för att få använda motorsåg i framtiden.

Som vi berättade tidigare i veckan så tycker Arbetsmiljöverket att säkerheten kring arbetet i den stormfällda skogen är så dålig att det kan bli aktuellt att stoppa arbetet på vissa ställen. Och i sommar kommer bland andra LRF Skog och Skogsvårdsstyrelsen att presentera ett nytt motorsågskörkort, något som alltså KAN bli nödvändigt för att man i framtiden ska få arbeta i skogen, det säger Håkan Rosengren på Arbetsmiljöverket till Radio Halland. Tomas Gullberg på LRF skog, som är en av dem som ligger bakom körkortet tror däremot inte att det går att plötsligt kräva en licens av ALLA som ska arbeta i skogen.  Däremot tror han att man kan börja införa det för de unga som är nya branschen.