Behandlingshem i konkurs när kommuner väljer bort institutionsvård

Alltfler kommuner drar ner på antalet institutionsplaceringar för att spara pengar. Och det här börjar nu märkas ute på institutionerna.

Enligt P-O Carlström, som är VD för Vård och Behandling, VoB Syd, har ett 15-tal mindre behandlingshem i Sydsverige gått i konkurs den senaste tiden, eftersom efterfrågan på institutionsplatser minskat.

Inom VoB har antalet köpta vårddygn minskat med drygt 1 200 på bara några år.

Och P-O Carlström säger att kommunernas neddragningar på institutionsvården kan slå tillbaka mot dem själva.

-Den dagen de behöver institutionsvården kanske de verksamheterna inte finns kvar, säger han.