Betydelsen av första maj har förändrats

Idag pågår förstamaj-demonstrationer över hela landet. I Östergötland är det flera kända namn som finns på listan över förstamaj-talare. Bosse Ringholm talar i Linköping och Norrköping. Nalin Pekgul i Söderköping och Ilmar Reepalu i Motala.
Men under flera år har allt färre deltagit i förstamaj-demonstrationer.

Sten Andersson, historiker vid Linköpings universitet, säger att arbetarklassen håller på att försvinna, därför är det svårt och motivera folk att delta i majtågen.

I slutet av 1800-talet blev första maj arbetarrörelsens manifestationsdag. Första kravet arbetarrörelsen hade på sina demonstrationer var åtta timmars arbetsdag. I början av 1900-talet genomfördes stora förstamaj- demonstrationer i Stockholm, och 1939 förklarades första maj som nationell helgdag i Sverige. Men i och med att skillnaden mellan arbetarklassen och andra grupper har suddats ut så har även innebörden av första maj och arbetarrörelsens dag förändrats markant säger, Sten Andersson. Och nu förtiden är det profesionella politiker och facklig aktiva som i första hand deltar i majtågen.