Turerna kring Mandelholm påverkar 1 maj

Trots att det inte fanns några synliga tecken så påverkade de senaste turerna kring kommundirektören i Sölvesborg 1 maj-demonstrationen.

– Ja, det gör det ju för pressen är väldigt ju på alerten och tar upp alla negativa saker drabbar oss nu, säger Olle Olsson, 1 maj-kommiténs ordförande i Sölvesborg.

Han säger vidare att det är viktigt att det kommer fram vad som orsakat det hela.

För barytonblåsaren Kjell Knutsson, är det 30:e 1 maj-firandet som han deltar i och han säger att det än i dag är de traditionella melodierna som gäller.

– Det blir internationalen, arbetets söner och sköna maj, säger han.