Ingen satsning på båtbensin

Regeringens vårbudget ger inga skattelättnader till den miljövänliga alkylatbensinen.
Det största utsläppet av kolväten i svenska vatten står fritidsbåtar för - under en beränsad period varje år släpper de ut 14.000 ton i känsliga skärgårdområden. I samband med regeringens så kallade Skärgårdsuppdrag föreslog länsstyrelserna i landet att staten skulle sänka skatten på alkylatbensin och se till att den fanns att få på alla sjömackar.