ULRICEHAMN

Dödshot mot asylboende i Tvärred

Ägaren till Majblommegården i Tvärred, Peter Tagesson, har dödshotats efter att anläggningen började användas som tillfälligt asylboende.

Enligt Tagesson ska det både röra sig om materiella hot mot anläggningen och hot mot människorna som befinner sig där.

Hoten, som började redan innan asylboendet kom igång, har varit flera och sju polisanmälningar har gjorts. Bland annat gällande olaga hot mot grupp, olaga hot och ofredande mot grupp.