LRF fick uppdrag från Sida utan upphandling

Lantbrukarnas Riksförbund och ett konsultföretag som ägs av förbundet har utan upphandling och konkurrens från andra företag fått 70 miljoner kronor av biståndsorganet Sida för ett biståndsuppdrag i Makedonien.

Det är många konsultföretag som vill vara med och tävla om de biståndsuppdrag ute i världen som betalas med svenska skattepengar. Därför måste statliga Sida i konkurrens upphandla alla större uppdrag som man vill ha utförda. Men så är alltså inte alltid fallet.

Formellt, på papperet, var det de svenska böndernas riksorganisation, LRF, som skulle sköta biståndsarbetet i Makedonien i det forna Jugoslavien.

Projektet skulle hjälpa Makedoniens bönder
Det gick ut på att organisera och hjälpa Makedoniens bönder att klara sig i den nya marknadsekonomin. Men i praktiken så sköttes hela arbetet av LRF:s eget konsultföretag, Scanagri, som alltså slapp konkurrera med någon annan om uppdraget från Sida.

Så småningom tillsatte Sida en ny handläggare och ansvarig för projektet, Peter Herthelius, och han tycker inte att allt har gått rätt till.

– Man ska inte ha den konstruktionen att uppdraget automatiskt går till något av LRF:s företag. Om LRF har företag som är kommersiella, så ska de ut på marknaden och slåss om det, säger han.

Så det blev galet från början?

– Det var inte bra gjort. Jag tycker det var fel, säger Peter Herthelius.

Fick pågå i tre år
Så ska det inte gå till, men LRF:s konsultföretag Scanagri fick ändå utan konkurrens fortsätta med projektet i Makedonien i tre år, till en kostnad på sammanlagt 28 miljoner kronor av skattemedel.

Nu i november beslöts det att LRF skulle få ytterligare 42 miljoner kronor i biståndspengar för att förlänga projektet.

Den här fortsättningen har Sida inte heller upphandlat i konkurrens, men i avtalet mellan Sida och LRF så sägs det nu att LRF måste upphandla de tjänster man behöver i projektet, och att det ska ske enligt de regler som Sida själv har att följa.

– Jag har inte någon uppgift om exakt hur upphandlingen gått till men jag förutsätter att man använt sig av en konkurrensupphandling av något slag enligt reglerna, säger Peter Herthelius.

LRF gynnade egna intressen
Men nej, någon sådan konkurrensupphandling har LRF inte gjort. Förbundet har i stället, med Sidas goda minne, gynnat sina egna intressen när man har köpt in tjänster till biståndsprojektet. Det bekräftar också Peter Herthelius på Sida till slut.

– LRF får hjälp med vissa saker. Det mesta upphandlar de ju då utav organisationer som står LRF nära, säger Peter Herthelius.

Jan Mosander
jan.mosander@sr.se