Lars Ohly kräver kvotering av invandrare

Vänsterpartiledaren Lars Ohly första maj-talade på Gustav Adolfs torg i Göteborg inför runt 2 000 personer. Han passade på att lansera krav på kvotering av invandrare på alla svenska arbetsplatser.

– Vi kräver att varenda arbetsplats i hela Sverige ska ha en sammansättning som motsvarar befolkningen som helhet senast om tio år, sa Lars Ohly i sitt första maj-tal.

I Sverige är idag 15 procent födda i ett annat land. Och så ska det se ut även på svenska arbetsplatser enligt vänsterpartiets förslag.

Skulle innebära en stor förändring
Lars Ohly kan tänka sig att begränsa omfattningen av förslaget till företag med mer än tio anställda. Men kravet skulle ändå innebära en stor förändring.

Om fack och arbetsgivare inte kan leva upp till kravet så ska det genomföras med hjälp av lagstiftad kvotering eller positiv särbehandling.

– Det här bör i första hand ske genom överenskommelser och frivillighet men om ingenting sker så kan vi inte bara titta på.  Vi har en arbetsmarknad där arbetsgivare tillåts diskriminera och välja ut på ett sätt som gör att människor inte får jobb, fast de är berättigade till det, säger Lars Ohly.

Om tio år ska målet vara uppnått. Hur lång tid tycker du det får gå innan man bör ta till lagstiftning?

– En kontrollstation på halva vägen, om fem år, borde vara fullt möjlig, säger vänsterpartiets Lars Ohly.

Martin Ahlqvist, Göteborg
martin.ahlqvist@sr.se