Studie: Försäkringskassans utredningar förlänger sjukskrivningar

1:40 min

Utredningar av hur sjukskrivna ska ta sig tillbaka till arbete gör att det tar längre tid för dem att göra just det. Det säger Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.

Försäkringskassan ska vara återhållsam med utredningar tidigt i sjukskrivningen och de bör också se om avstämningsmöten som den sjukskrivne har med Försäkringskassan och arbetsgivaren överhuvudtaget är lämpliga.

Det föreslår ISF efter en studie om utredningar leder till ökad återgång i arbete.

– Det är på grund av att utredningarna, som används i syfte att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete, i själva verket fördröjer återgången i arbete och ökar sjukfrånvaron, säger Pathric Hägglund, forskare på ISF.

Inspektionen för socialförsäkringen har sett att de som utreds av Försäkringskassan tidigt i sjukskrivningen är borta från jobbet längre än de där Försäkringskassan enbart bedömt om den sjukskrivne har rätt till sjukpenning, säger Pathric Hägglund, forskare på Inspektionen för socialförsäkringen.

– Det finns en uppfattning av att tidiga och aktiva insatser är att föredra, men det bygger på att det går att identifiera de som är i behov av stöd och de som inte är det. Det bygger också på att det finns verkningsfulla insatser att sätta in. Så innan kunskapen är större på det här området kring vad som fungerar för vilka, så borde man bli mer försiktig med att genomföra de här utredningarna, säger han.

Ett avstämningsmöte är till för att Försäkringskassan tillsammans med patienten, arbetsgivaren och ibland också läkaren ska komma fram till vad för jobb den sjukskrivna kan utföra och se vilka insatser som krävs från arbetet.

Men inspektionen för socialförsäkringen föreslår att Försäkringskassan bör se om avstämningsmöten överhuvudtaget är lämpliga, berättar Pathric Hägglund.

– Ja, just för att man kan se att de som genomgår ett avstämningsmöte i högre utsträckning också får någon typ av rehabiliteringsinsats och den i sin tur fördröjer återgång i arbete. Då bör man se över de här utredningsmetoderna.

Så vad tycker ni att försäkringskassan bör göra?

– Det man vet utifrån forskningen är att kontroll och prövningar av rätten till ersättning, följande av regelverket, leder till en lägre sjukfrånvaro.