Kritik mot utredningar av sjukskrivna tillbakavisas

1:40 min

Försäkringskassan tillbakavisar nu kritik från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, när det gäller utredningar om hur sjukskrivna ska ta sig tillbaka till arbete.

ISF anser att Försäkringskassans utredningar fördröjer återgången till arbete och förlänger sjukskrivningen och anser att Försäkringskassan ska vara återhållsam med utredningar tidigt i sjukskrivningen.

Andreas Larsson som är chef för process och metodfrågor inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan säger att avstämningsmöten med sjukskrivna och tidiga kartläggningar visst kan vara bra verktyg för att få sjukskrivna tillbaka i arbete, om det används till rätt person.

– Nu jobbar vi mer differentierat och behovsstyrt. Vi tror inte att alla våra försäkrade behöver avstämningsmöten och de här sassam-kartläggningarna, utan vi försöker vara betydligt mer pricksäkra och noggranna vilka som har behov av avstämningsmöte och sassam.

Sassam betyder att man kartlägger den försäkrades behov och insatser av stöd för återgång i arbete. Försäkringskassan håller inte med Inspektionen för socialförsäkringen om att man bör se över om avstämningsmöten över huvud taget är lämpliga.

De menar att avstämningsmöten och kartläggningar av den sjukskrivne är viktiga verktyg för att den sjukskrivne ska kunna börja arbeta igen, det viktiga är att det är att hjälpen kommer till rätt person. Andreas Larsson är chef för process och metodfrågor inom sjukförsäkringen på Försäkringskassan.

– I de fallen och för de personerna där vi gör bedömningen att insatser och stöd för återgång i arbete är som störst, det är där vi försöker lägga vår tid och vår kraft, vår utredningstid och våra insatser.

Har ni utvärderat om den nya processen är effektiv att upptäcka vilket behov av rehabilitering som den sjukskrivne har?

– Det är egentligen först nu som vi har infört den i sin helhet på alla kontor. Vi försöker nu följa upp kontinuerligt hur det funkar och hur det går, men vi har ingen slutgiltig utvärdering ännu, det har vi inte, säger Andreas Larsson.