Rahman och skadestånd

Den morddömde hemvårdaren Joy Rahman, som försattes på fri fot på fredagen i i väntan på dom, kommer att få ett stort skadestånd om hovrättens dom mot honom blir friande. Den bedömningen gör justitiekanslern Göran Lambertz. Vid beräkningen tas hänsyn till hur länge personen suttit frihetsberövad och vilket brott det handlar om. Dessutom har en person som frikänns efter att ha suttit frihetsberövad rätt att få ersättning för bortfallen arbetsinkomst. I Joy Rahmans fall handlar det om ersättning för åtta års tid.