Malmö

Demokratiprojekt lyfter Malmös kvinnliga hjältar

8:42 min

Kvinnor som har kämpat för demokrati och rättvisa runt om i världen är ofta osynliga i historieundervisningen. Detta vill projektet "Ett helare Malmö" ändra på.

Demokratiprojektet är till för att öka ungdomars kunskap om historien, ge ett kvinnoperspektiv på historiska skeenden och bidra till ökad förståelse för olika samhällsmekanismer som kan påverka det demokratiska samhället.

– Projektet startades i samband med ett annat projekt där vi insåg att unga tjejer har bristande kunskaper när det gäller samtidshistoria och sammanhang. Sedan läste vi också om en utvärdering kring läroböcker i historia där det visade sig att kvinnor inte nämns särskilt mycket. Jag tror det var 69 på över 700 män. Och då tillsammans med den politiska situationen i Europa så tänkte vi, vi kör, säger Hilde Selander, projektledare.

– Fram med kvinnor! Vi har massor med starka kvinnor i Malmö som aldrig kommer fram. Vi vill lyfta dem och koppla dem med ungdomar och skapa ett forum för demokrati och mänskliga rättigheter.

Latinamerika i fokus

Projektet ska utmynna i en förståelse bland ungdomar om hur olika politiska och samhällsmässiga situationer kommer till.

Inför projektet har fjorton kvinnor från Latinamerika intervjuats. Nästa år är det kvinnor från Iran och tredje och sista året är det kvinnor från Afrika.

– Det finns ett stort intresse bland skolorna. Vi har mött väldigt trevliga och intresserade lärare. För oss har det förstås varit en resa att väcka intresset bland ungdomar för saker som vi tycker är viktiga. Det är väldigt svårt för en ungdom att sitta och lyssna, även om det är en otrolig berättelse.

Fick betala ett högt pris för demokrati

En av kvinnorna som berättar sin historia är Elena Gutierrez Ros som lämnade militärdiktaturens Uruguay på 80-talet.

– I slutet av 1979 fick jag och min man lämna Uruguay på grund av omständigheter. Det var farligt att fortsätta leva i landet. Hade man felaktiga åsikter kunde man hamna i svårigheter. De som engagerade sig fick betala ett högt pris. Ibland ser man tecken även här. Uruguay var ett land med en lång tradition av demokrati som plötsligt drabbades av den här katastrofen.

Vad är de vanligaste frågorna från eleverna när du berättar din historia?

– En del av kvinnorna som är med i projektet har suttit i fängelse och det är en extrem situation men när det gäller mitt fall var det konstigheter som man kan ha svårt att tro. Till exempel att tre ungdomar inte kunde gå tillsammans. Jag försökte berätta för eleverna att tänk om ni vill gå ut och fika och ni är tre kompisar och inte får det? Det fick inte i Uruguay under en period. Kanske småsaker men man drabbas av det.

Det är ju inte bara berättelser, förutom att höra kvinnorna berätta, har eleverna fått se spelfilmer som bygger på verkliga händelser från tiden. Berättelserna och filmerna har sedan fungerat som underlag för diskussioner och rollspelsövningar. Hur ska projektet utvecklas?

– Det ska bli en film som blir ett komplement till historieundervinsingen. Men också att få fram alla dessa kvinnor som är stadens hjältar. Det finns kvinnor här som har kämpat och vi måste hjälpa dem på traven, säger Hilde Selander.