Brottsmedling återupptas i Piteå

Efter en tids uppehåll återupptas nu försöken i Piteå med medling mellan brottsoffer och gärningsmän.

Försöket med medling mellan brottsoffer och unga gärningsmän i Piteå fick, efter bara några månaders arbete, avbrytas ifjol på grund av hög arbetsbelastning på socialsekreterarna i deras ordinarie uppgifter.

Nu har man löst resursbristen för i alla fall 2005 genom att köpa tjänsten från icke anställda socialtjänstemän.
Framförallt är det polisen och affärer som efterfrågar medling vid brott. Intresse av medling mellan privatpersoner och gärningsmän är ovanligt.