Några av Första majdemonstrationerna sammanfattades i Morgonskiftet måndag

Här ser du bilder från demonstrationståget i Jönköping som enligt S samlade omkring 450 deltagare