Småklubbar bildar allians i Uddevalla

Efter att Uddevalla kommun i veckan tog beslut om att försöka lösa Kroppskulturs hyresskuld på 600 000 genom ett eventuellt sponsoravtal, så kokar det bland andra klubbar som också betalar hallhyra till kommunen.

De mindre klubbarna i Uddevalla upplever att Kroppskultur särbehandlas av kommunen. För att få större tyngd bildar Uddevallas mindre klubbar en allians. Martin Gunnarsson, kassör i IBK Walkesborg säger till Sveriges Radio Väst att det känns som ett slag under bältet att kommunen går in med pengar för att täcka delar av Kroppskulturs skuld.

Med alliansen vill de mindre klubbarna få till stånd rättvisare behandling från kommunens sida när det gäller taxor och bidrag.