Livsfarliga garageportar

Mer än en halvmiljon garageportar i Sverige kan vara vara livsfarliga. Flera dödsolyckor och många allvarliga personskador har inträffat när dom fjäderbelastade portarna plötsligt gått sönder.

- Det är svårt att se i tid att konstruktionen börjar bli farlig, säger Jan Zachrisson, som har arbetat med portsäkerhet och bytt ut portar i många år och menar att konstruktioner äldre än 15-25 år bör undersökas innan fler olyckor händer.

En ny EU-gemensamm säkerhetsmärkning som införts under våren förväntas leda till att portkvalitén förbättras bland nya portar och att riskerna därmed kan byggas bort.