Ljungbyborna allt sjukare

För första gången på många år minskar sjukskrivningarna i Sverige. Men invånarna i Ljungby kommun går mot strömmen och blir allt sjukare.

Medan det så kallade ohälsotalet minskar i de flesta kommuner i Kronobergs län och i landet, ökar det i Ljungby.

Och enligt statistik från Försäkringskassan har Ljungby kommun 49 sjukfall per tusen invånare medan motsvarande siffra för Växjö bara är 35.

Även hos den största arbetsgivaren - Ljungby kommun - har sjukfrånvaron ökat det senaste året. Framförallt har ökningen skett bland medelålders kvinnor och gravida.

- Vi har satsat hårt på förebyggande arbete och därför blev jag väldigt besviken när siffrorna gick upp, säger Carina Hermansson, som är personalchef på Ljungby kommun.

För att sjukfrånvaron ska kunna minska påpekar Carina Hermansson att det är viktigt att de långtidssjukskrivna får mer kontinuitet när de behandlas inom sjukvården.