Bättre fysik, men sämre psyke hos länets unga

Länets ungdomar röker mindre, idrottar mer fast mår allt sämre psykiskt. Det visar nu Landstingets undersökning kring ungdomars hälsa ”Ung 2004”.

Hälsoplanerare Anna Ivarsson på landstinget som har varit med och gjort undersökningen berättar för P4 Västmanland att hon tror orsakerna kan ligga i sociala försämringar, arbetslöshet och hur stressen ser ut i stort i samhället. Det finns också skillnader i undersökningen. Den psykiska ohälsan är värre i de norra länsdelarna. Det tror Anna också beror på att de kommunerna har drabbats hårdare av sociala försämringar och arbetslöshet och oron i samband med det går från föräldrarna barnen.

Anna Elthammar går på ekonomi-programmet på Brinellskolan i Fagersta och hon känner igen i stressen och oron inför framtiden:

-Det jag känner att jag mår dåligt av är väl stressen i skolan. Nu sista året innan studenten är det ju som mest, säger hon till P4 Västmanland.