Svårt få HIV-test

Det är fortfarande svårt att få hiv-test på en del av länets vårdcentraler. Trots att Stockholms läns landsting nyligen informerat vårdcentralerna om att att alla som begär provtagning ska få det.

Som Radio Stockholm tidigare uppmärksammat så följer inte alla vårdcentraler lagen. Ett HIV-test ska vara gratis, vara lättillgängligt och den som vill testa sig inte ska behöva svara på privata frågor.

I förra månaden skickade Stockholms län landsting ett brev till vårdcentralerna som påminnelse om att de måste göra hiv-tester om någon begär det. Men fortfarande nekas många personer som vill hiv-testa sig och tillgängligheten är ett bekymmer, enligt Jukka Aminoff, informationschef vid den nationella Aidsjouren.

- Detta är oroande, särskilt med tanke på att antalet fall av HIV ökat i länet de senaste tre månaderna, säger Håkan Jörnehed, landstingspolitiker för Vänsterpartiet.