Svårt sjuka bröder avvisas utan prövning

Sverige använder sig av den så kallade Dublinkonventionen alltför sällan, hävdar advokaten Sten De Geer, som arbetat med asylärenden sedan 26 år tillbaka. Dublinkonventionen är en överenskommelse inom EU som säger att den person som söker asyl måste göra det i det land inom EU han kom till först. Det fall som är aktuellt nu är två svårt sjuka bröder som sökt asyl och bor på en flyktingförläggning i Sörmland.

De är två bröder från Palestina som båda lider av en allvarlig muskelsjukdom. De båda kom först till Tyskland efter det att de palestinska myndigheterna lovat att de skulle betala för vården. Men pengarna tog slut och vården i Tyskland avbröts. Av rädsla för att avvisas till Palestina igen flydde de till Sverige och sökte asyl här. 

I den så kallade Dublinkonventionen finns utrymme för en generösare tolkning än vad man använder i Sverige i dag enligt Sten De Geer. På åtminstone ett håll i konventionen påpekas att allvarliga medicinska skäl är tillräckligt för att få sin sak prövad i Sverige även om man kommer hit via ett annat EU-land. 

Avvisas bröderna till Tyskland kommer de med stor sannolikhet att utvisas till Palestina. Till saken hör att det kan vara så att den vård bröderna behöver är av den karaktär att den bara finns i Sverige. Men för att avgöra det behöver det utredas. Något som inte migrationsverket är beredda att göra, säger Bo Johansson på Rådgivningsbyrån för Asylärenden.

De båda bröderna har nu haft ett möte med migrationsverket och beskedet blev att de båda ska avvisas till Tyskland inom 14 dagar.

Men Bo Johansson har överklagat beslutet till utlänningsnämden och hoppas att brödernas allvarliga sjukdomstillstånd ska innebär att avvisningsbeslutet hävs.