Näckens återkomst

En av 1800-talets stora, svenska målare var, utan tvivel, Ernst Josephson. Mest förknippad är han nog med näcken och den stora målningen ”Strömkarlen” från 1884.
  Precis som sin samtide, Carl Fredrik Hill, upplevde han motgångar och blev så småningom psykiskt sjuk. Och precis som Hill var han allt annat än overksam under sjukdomsåren.
  Nationalmuseum ger nu ut en bok om Josephson. Med utgångspunkt i museets samlingar presenterar tidigare 1:e intendenten Ulf Abel Josephsons liv och verk.
  Rolf Wohlin recenserar boken i Kulturnytt 13:05 (2005-05-02).