Slakteritomtsbygge överklagas

Tre grannar till det planerade bostadsbygget på gamla slakteritomten i Visby överklagar nu byggnadsnämndens beslut om byggnadslov.

Det tre grannar som överklagat tycker att de planerade bostadshusen i kvarteret blir för höga. De är också rädda för att de får insyn i sina trädgårdar och att värdet på deras fastigheter sjunker samtidigt som kvällsolen och havsutsikten byggs bort. Att beslutet om byggnadslov för slakteritomten nu överklagats innebär att ärendet nu måste prövas av länsstyrelsen och att byggstarten försenas.