Brand i Buttle

Ett mindre uthus i Buttle brann ner inatt.

Eftersom det fanns stor risk för att elden skulle sprida sig deltog tre brandkårer i släckningsarbetet, Klinte, Visby och Kräklingbo.