Vattenfall vill satsa mer i Tyskland

På helstatliga Vattenfalls bolagstämma förra veckan ändrade man i bolagsordningen - och det skrevs in att bolaget ska leda omställningen till en ekologisk och ekonomsikt uthållig svensk energiförsörjning. Formuleringen har tillkommit efter kritik mot Vattenfalls satningar på kärnkraft och kolkraft i utlandet.Men den nya förmuleringen gäller bara den svenska verksamheten, säger bolagets VD Lars G Josefsson, som vill fortsätta att satsa på kolkraft i Polen och Tyskland.

Tyskland har en avvecklingsplan för kärnkraften som i dag står för 30 procent av landets elenergi och kombination med ett högt pris på olja och gas, kommer kolkraftens betydelse att öka, säger Vattenfalls VD Lars G Josefsson. Det finns inget alternativ för det industritunga Tyskland, tror han. De enorma brunkolstillgångarna som Vattenfall bryter i stora dagbrott i östra Tyskland, beräknas räcka mellan 50 och 150 år och garanterar tillgång till billig energi.

När Vattenfall förra veckan redovisade en jättevinst för det första kvartalet, var det en tyska verksamheten som stod för lyftet. Här har marginalerna växt i takt med att elpriset har stigit. Vattenfall kommer förmodligen att göra nya satsningar på kolkraft i Tyskland, men vilka och hur vill inte Lars G Josefsson säga idag. Men sedan tidigare är det känt att det helägda tyska dotterbolaget planerar för ett nytt kolkraftverk i Boxberg i delstaten Sachsen.

Kristian Åström, Berlin