Giftgasade containrar utan märkning

80 procent av de containrar som gasats av nervgift, kommer till Göteborgs hamn utan någon märkning.
Transportarbetarförbundet vet att medlemmar drabbas av illamående och huvudvärk, men Kemikalieinspektionen eller Arbetsmiljöinspektion känner inte till omfattningen.

De flesta gasade containrar tranporteras vidare utan att dom öppnas i hamnen.
Kent Enlund, huvudskyddsombud för Transport i Göteborgs hamn vill nu att företaget undersöker gasförekomsten i dom tomma containrar, som hamnarbetare städar och hanterar efter att dom kommit tillbaka från en kund.
Enligt Göteborgs hamns miljö- och arbetsmiljösamordnare, har inga hamnarbetare i Göteborgs Hamn drabbats av gaserna, oh hamnen har regler för att hantera misstänkta gasade containrar.