Misslyckat med medborgarförslag

Ytterst få av de medborgarförslag som lämnas in till de skånska kommunerna genomförs. Mindre än fem procent av förslagen har hittills bifallits av kommunfullmäktige i de olika kommunerna.

I 16 av Skånes 33 kommuner har eller har invånarna haft chansen att lämna in ett medborgarförslag. Förslagen ska behandlas på samma sätt som en motion ställd av en politiker, men ytterst sällan leder medborgarförslagen till något.

Enligt en enkätundersökning som P4 Radio Malmöhus gjort, så har sammanlagt cirka 400 medborgarförslag lämnats in till de skånska kommunerna, men bara runt 15 av dem har antagits.

Ett exempel på en kommun där få förslag går igenom är Landskrona. Där fanns möjligheten att lämna in medborgarförslag under hela 2004, men av de 65 förslag som lämnades in, så är det hittills bara ett som antagits av fullmäktige. Då var det dessutom ett före detta kommunalråd som lade förslaget.

Det är betydligt lättare för politiker att få gehör för sina förslag. Under 2004 behandlades 37 motioner i fullmäktige i Landskrona, och av dem bifölls fem. Med andra ord är det nästan tio gånger lättare för en politiker att få igenom ett förslag än för en vanlig medborgare.

Folkpartisten Lisa Flinth sitter i kommunfullmäktige i Landskrona, och hon är tveksam till vilken nytta försöket med medborgarförslag gjort.

– Det blev inte som vi hade tänkt oss. Jag tror att medborgarförslagen som form skulle kunna göras om. Man skulle kunna ha en mycket närmare dialog, för medborgarförslag kan ta upptill ett år innan de behandlas, och många av frågorna som berörs i förslagen skulle kunna ordnas på några timmar, säger Lisa Flinth.