Stor brist på vårlekande strömming

Det är stora problem med tillgången på vårlekande strömming från Upplandskusten ända upp till Bottenviken. Förra våren kom de första larmen från flera fiskare och nu ska Fiskeriverket utreda vad orsakerna till minskningen kan vara.
(P1 Vetenskapsradion)

Åke Årman i Gudinge, strax norr om Forsmark i Uppland, är en av yrkesfiskarna som drabbats hårt av det minskade strömmingsbeståndet.

– Jag hade över 30 ton tidigare år. Förra året blev det bara över 20. Det innebär mellan 30 000 och 40 000 i förlorade inkomster, kanske lite till, säger han.

Ska utreda orsakerna
Förra våren började Fiskeriverket få in larm från flera yrkesfiskare i Uppland. Det är dåligt med vårlekande strömming och den viktiga vårlekperioden har flyttats fram. Den bästa fångstperioden brukar normalt vara i april-maj men nu har den förskjutits till maj-juni i stället.

Orsakerna till det här kan var flera, säger Teija Aho på Fiskeriverket.

– Det finns konkurrens mellan olika fiskargrupper. Både svenska och finska trålare som fiskar jättemycket strömming kan ju ha bidragit till att det kommer färre strömmingar hit till kusten. Det kan också vara så att strömmingen har ändrat beteende. Att de inte kommer hit för att leka på våren, säger hon.

Utsläpp av varmvatten ska kollas
Fiskeriverket drar nu igång ett nytt projekt där de ska titta närmare på den fångstdata man har, ta prover från fiskarna och göra ekolodningar och räkna mängden strömmingslarver för att se om varmvattenutsläppen från Forsmark kan ha några effekter på strömmingsbeståndet.

För Åke Årman, som har yrkesfiskat i 40 år, har strömmingsbristen slagit hårt och han är rätt klar över vad det hela beror på.

– Jag tror att det har med det storskaliga fisket att göra, säger han.

Hanna Anander, P1 Vetenskapsradion
hanna.anander@sr.se