Första majtågen lockade fler deltagare

Socialdemokraterna, som pressas hårt av av dåliga opinionsiffror, lockade något fler deltagare till årets 1:a majtåg i Sjuhärad jämfört med de senaste åren.