Många väljer att flytta till stugan

Sedan 1990 har 1.950 fritidshus i Värmland gjorts om till permanentboende. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Statistiken visar också att 14 procent av dom fritidshus som fanns i länet 1990 numer är permanent bebodda.

Riksgenomsnittet är 17 procent och det är i tillväxtområden som Stockholm, Västra Götaland och Skåne som folk i störst utsträckning bosätter sig i fritidshus.