Diagnos för kvinnlig könsstympning kan öka synligheten

1:29 min

Nu införs könsstympning som egen diagnos i svensk sjukvård. Socialstyrelsen hoppas att man genom det kan få en bättre översikt över omfattningen.

– Det innebär på sikt att man kan få bättre statistik över hur många kvinnor som har vårdats med anledning av att de tidigare genomgått könsstympning. Till exempel i patientregistret så har man inte kunnat följa upp det tidigare, men den här koden kommer att göra det möjligt, säger Malin Ahrne, handläggare på Socialstyrelsen.

Tidigare har det bara funnits en diagnoskod för gravida som har varit könsstympade. Annars har komplikationer till följd av könsstympning dolts i andra mer generella diagnoser. Men nu har det alltså införts en egen diagnoskod specifikt för könsstympning, någonting som Socialstyrelsen välkomnar. Med en egen diagnoskod kommer det bli lättare att i framtiden uppskatta hur pass utbrett problemet med könsstympning är i Sverige, alltså ungefär hur många kvinnor det handlar om.

Men redan den 15:e januari släpper Socialstyrelsen en rapport som man fått i uppdrag av regeringen att göra, med en uppskattning av hur många flickor och kvinnor i Sverige som kan ha varit utsatta för könsstympning, för att ytterligare lyfta upp frågan, berättar Malin Ahrne.

– Det är en väldigt grov uppskattning som baserar sig på internationella uppgifter om hur vanligt det är med könsstympning i vissa länder där det förekommer. Vi har då tittat på hur många flickor och kvinnor som är bosatta i Sverige och är födda i något av de länderna där det är vanligt med könsstympning, och så har vi på det sättet uppskattat hur många det skulle kunna röra sig om i Sverige.

Även länsstyrelsen i Östergötland har fått ett uppdrag från regeringen, och kommer samma dag att presentera en rapport över vad som görs och har gjorts förebyggande mot könsstympning inom svenska myndigheter och organisationer och hur arbetet kan bedrivas framöver.