Bleknande kvitton problem för Örebro-förening

Att kvitton ofta bleknar snabbt kan ställa till bekymmer för företag och föreningar som måste spara sina bokförda kvitton. Sven Peter Sörensson är ombudsman för föreningen Hörselskadades riksförbunds Örebrodistrikt. Han visar ett exempel.

I pärmarna på föreningen HRF:s kansli i Örebro finns en hel del exempel massa bleknade kvitton som egentligen alltså borde sparas i tio år.

Det största problemet har man med så kallade termokvitton, där färgen bränns in på kvittot.

Samma problem kan drabba privatkunder som vill reklamera inköp och plötsligt bara har ett helt vitt papper att visa upp.

Att förvara sina kvitton i ett mörkt skåp kan göra att dom håller sig lite längre. Och på matbutiker, som är dom som oftast har den sortens kvitton som bleknar snabbast kan man be om ett skrivet kvitto. Men det är inte alltid så lätt, säger Sven Peter Sörensson.

-Då får man till svar att alla uppgifter står på kvittot. Och står du då där med fyra eller fem stycken bakom dig så vill du inte gärna förklara för dem att deras kvitton blir oläsliga efter bara ett par år, säger Sven Peter Sörensson.