Så påverkades Gotland av stormen Gudrun

4:15 min

Sedan stormen Gudrun 2005 har infrastrukturen blivit mer sårbar, men beredskapen har blivit bättre. Också elräkningarna har ökat efter stormen, på grund av ökat arbete med att gräva ner ledningar.

I Eter intervjuades Geabs elnätschef Björn Axelsson och Region Gotlands beredskapschef Christer Stoltz om arbetet efter stormen.

Stormen Gudrun passerade Gotland 8-9 januari 2005 och kostade kommunen nära 180 000 kronor, visade en sammanställning från tekniska förvaltningen gjort. Vattentransporter till strömlösa områden gick på 30 000. Kollektivtrafiken beräknade att omkullblåsta busskurar kostade 25 000 kronor att sätta upp igen. Omedelbar röjning av drabbade naturområden kostade 125 000 kronor.