Hatbrotten mot muslimer kan öka

2:24 min

Efter terrordådet i Paris har flertalet moskéer attackerats i Frankrike. Nu varnar Islamiska förbundet i Sverige för att hatbrotten kan öka och uppmanar svenska muslimer att vara försiktiga.

– Det som vi har sett under den senaste perioden är allt från moskéer som blir attackerade till individer som blir attackerade. Särskilt muslimska kvinnor som oftast har sjal på sig blir attackerade. Det här vet vi av erfarenhet, säger Mohammed Kharraki, talesperson för Islamiska förbundet i Sverige.

Efter terroristattacken mot satirtidningen Charlie Hebdo i Paris, där gärningsmännen uppges ha ropat arabiska slagord, attackerades flera moskéer runt om i Frankrike. Islamiska förbundet i Sverige gick ut med en kommentar där man fördömde attacken mot satirtidningen och uppmanade muslimer i Sverige att vara försiktiga då det finns en risk att antimuslimska hatbrott kommer att öka.

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, har kartlagt brott mot trossamfund, och han säger att det finns en anledning att vara orolig för att de antimuslimska hatbrotten ska öka efter terrordådet i Paris.

– Vad man ser utifrån tidigare studier och tidigare händelser så är det väldigt tydligt att vad som händer på den internationella arenan, på den globala arenan, ofta får konsekvenser på den lokala arenan, så även i Sverige. Så det är nog inte orimligt att tänka sig att spänningarna kan öka och att detta i värsta fall kan leda till olika former av attacker eller påtryckningar.

Angreppen mot muslimer handlar om allt från hotfulla mejl till olika vandaliseringsförsök och mer organiserade attacker, säger Göran Larsson. Mönstret, att antimuslimska attacker ökar efter sådana här händelser, går att se över hela Europa.

Både Mohammed Kharraki på Islamiska förbundet i Sverige och Göran Larsson ser hotet mot muslimer som en situation alla förlorar på. De menar att man behöver hitta en balans i samhället där både religionsfrihet, yttrandefrihet och demokrati verkar på samma arena, något man tidigare har försökt med i Frankrike, säger Göran Larsson.

– Vad som finns behov av att titta på är det som man har försökt göra nu i Frankrike, och hitta en enhet mot våld och mot terrorism och för demokrati och människors lika värde. Situationen nu är en situation som alla förlorar på egentligen.