Större klasser i gymnasiet

För att klara besparingarna på gymnasieskolan i Visby föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att minska antalet lärare och öka antalet elever per klass. På barn- och fritidsprogrammet räknar man bland annat med att öka klasserna till att omfatta 34 elever.
Vid det individuella programmet väntas elevantalet öka, eftersom fler grundskoleelever inte klarar målen för att söka till gymnasiet, men samtidigt kräver ekonomin där att antalet lärare hålls nere.