Problem med tillgång på vårlekande strömming

Det är stora problem med tillgången på vårlekande strömming längs den uppländska kusten. Förra våren kom de första larmen från flera fiskare och nu ska Fiskeriverket reda ut vad orsakerna till minskningen kan vara.

Det var förra våren som Fiskeriverket började få in larm från flera yrkesfiskare i Uppland.

Det är dåligt med vårlekande stömming och den viktiga vårlekperioden har flyttats fram. Den bästa fångstperioden brukar normalt vara i april-maj men nu har den förskjutits till maj-juni i stället.

Orsakerna kan vara fler enligt Teija Aho på Fiskeriverket :

* Det finns konkurrens mellan olika fiskargrupper.

* Strömmingen kan ha ändrat beteendet

Fiskeriverket drar nu igång ett nytt projekt där de ska titta närmare på den fångstdata man har.

Fiskeriverket ska ta prover från fiskarna och så ska man göra ekolodningar och räkna mängden strömmingslarver för att se om varmvattenutsläppen från Forsmark kan ha några effekter på stömmingsbeståndet.

Men varför tillgången på vårlekande strömming minskat är oklart.

För Åke Årman som har yrkesfiskat i 40 år nu så har stömmingsbristen slagit hårt och han är rätt klar med vad det hela beror på.

- Jag tror det är det storskaliga fisket som påverkat, säger han.