Första maj-demonstrationerna lockade få

Många glesa led men glädjande nog en del unga människor. Så kan man i korthet sammanfatta gårdagens demonstrationer.