Ny studie visar hur självmord kan förhindras

1:32 min

Det går att halvera antalet självmord bland unga. Det visar en ny europeisk studie gjord bland skolelever.

– Här visar vi att ungdomar som genom att få information, både på ett intellektuellt och emotionellt sätt, och lära sig hur man istället kan ta hand om sin hälsa, förbättra sin hälsa, hitta bra strategier för att hantera stress, konflikter. Vi visar att det handlar om ett tidigt förebyggande arbete, säger professor Danuta Wasserman vid Karolinska institutet, en av forskarna som genomfört studien.

I studien som publicerats i ansedda The Lancet har skolungdomar i ett tiotal länder fått information om psykisk ohälsa och hur den kan upptäckas genom korta föreläsningar, affischer och broschyrer. Genom rollspel fick de möjlighet att utforska sina egna känslor och möta välkänt svåra livssituationer.

Resultatet överraskade forskarna. Året efter var antalet självmordsförsök bland de unga som genomgått programmet bara hälften mot antalet självmordsförsök bland unga i kontrollgruppen.

Av studien drar Danuta Wasserman två viktiga slutsatser: Att det tvärtom mot vad många tidigare trott lönar sig att tala om självmord och psykisk hälsa med unga och att självmord går att förhindra.

Det borde få staten och kommunerna att agera på samma vis som med andra politikområden, för att undvika olyckor, menar hon.

– Det handlar om ett folkhälsoarbete. Det är som att arbeta förebyggande med arbetsmiljöfrågor för att undvika olyckor.

– Det är ungefär samma här, att man måste ge ungdomar makten i deras händer för att de ska förstå hur de kan påverka sina egna liv, säger Danuta Wasserman, professor i psykiatri och suicidologi vid Karolinska institutet.