Få unga inför höstens val

Det blir fler yngre socialdemokrater på riksdagslistorna inför höstens val, men Västernorrlands partidistrikt kommer inte ha någon riksdagsledamot under 40 år.
När alla partidistrikt nu är klara med sina listor, utom Jämtland, så räknar partiet med att nästan 30 procent av deras riksdagsledamöter kommer att vara under 40 år efter valet. I dag är bara 19 procent av socialdemokraterna i riksdagen under 40 år. Västernorrland är däremot ett av de få partidistrikt som inte kommer ha någon riksdagsledamot under 40 år.