Skatter kan höjas för att betala Götalandsbanan

Nya infrastrukturministern Anna Johansson (S) kan tänka sig nya skatter för att finansiera Götalandsbanan mellan Göteborg och Stockholm via Borås och Jönköping.

Med höghastighetståget skulle restiden mellan Stockholm och Göteborg minska till cirka två timmar.

Bygget beräknas kosta ungefär 170 miljarder kronor. För att klara kostnaderna kan Anna Johansson tänka sig flera nya skatter, som vägslitageskatt och flygskatt.

– Det är ett stort investeringsbehov samtidigt som vi har ett ansträngt finansiellt läge. Då är det rimligt att titta på flera möjligheter till finansiering, säger Anna Johansson som igår talade på Transportforum i Linköping.